Casa Danese Refugiet

Monestero Di San Michele, Venedig

IMG_3380 dokFormålet mod at etablere Casa Danese i disse enestående rammer er at give relevante grupper en enestående mulighed for ro og fordybelse. I charmerede og fredelige omgivelser, og alligevel kun 5 minutter fra selve Venedig. Refugiets værelser kan anvendes af kunstnere, forskere, forfattere, skribenter, arkitekter og andre, som har et fagligt formål eller har brug for en periode med arbejdsro i inspirerende omgivelser, kan søge om kortere eller længere ophold på Casa Danese. Medlemmer af San Micheles Venner kan ligeledes søge om ophold, dog kun mellem 1 uge og 1 måned.

De sidste munke fraflyttede klosteret for få år siden men kirken med tilhørende kirkegård er stadig i brug. Casa Danese råder nu over i alt 1.000 m2 indeholdende 6 enkeltværelser, 2 dobbeltværelser, bibliotek bad- og toilet faciliteter samt et fælleskøkken med opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. Casa Danelse er åbent hele året, dog ikke i månederne december til marts.

Formålet med Venneforeningen er ar rejse yderligere bidrag til refugiets drift, vedligehold og stipendiater til ophold på Casa Danese. Læs mere om Vennekredsen her.

Nyheder

10. juni 2015
Læs årsberetningen for 2014

10. juni 2015
Præsidiet har, siden der i oktober og november 2013 i den venezianske presse var en række negative artikler om anvendelsen af San Michele klostret til hvad der lidt polemisk er blevet beskrevet som ”Bed and Breakfast med gravudsigt”, haft en række møder med myndighederne i Venedig med henblik på at finde en løsning, således at vi kan få lov til igen at benytte Casa Danese. Kommunen har ikke umiddelbart villet acceptere projektet, men der er nu udarbejdet et ændret projekt, som med installering af 3 gitterdøre sikrer, at Casa Daneses gæster ikke efter lukketid har adgang til kirkegården samtidig med at landgangsbroen for Vaporettoen fortsat vil kunne benyttes.
Læs mere her…

.

Om Pro Venezia

Komiteen Pro Venezia Danimarca (PVK) er en privat, upolitisk og non-profit selvejende institution med hjemsted i København. Komiteens primære formål er at virke for et dansk bidrag til bevarelse af de kulturelle værdier i Venezia, der uden indsats ved restaurering og bevaringsarbejder står i fare for forfald eller udslettelse.

Med dette mål for øje vil Komiteen arbejde for, at der i Venezia, indrettes et permanent domicil – ”Casa Danese” – til rådighed for danske videnskabsmænd, kunstnere, forskere, studerende, eksperter og håndværkere med tilknytning til, viden om eller særlig interesse for Venezia. Til realiseringen af Casa Danese Projektet har PVK indgået en aftale med Venezias kommune, hvorefter den sydvestlige fløj af San Michele klostret på øen af samme navn stilles vederlagsfrit til rådighed for PVK for en periode på 30 år. PVK skal til gengæld foretage en ind – og udvendig istandsættelse af den pågældende fløj. Læs mere her…

Kontakt

Komitéen Pro Venezia Danimarca

c/o Henrik Rée Iversen.
Nivåvænge 7-1
2990 Nivå
Tel: 55 40 88 82 eller mobil 23 40 88 82
e-mail: henrikreeiversen@gmail.com