Statusrapport 4. Instandsættelse af Klosteret

Projektet vedr. istandsættelsen af San Michele klostrets nordvest fløj til brug for et dansk refugium m.v.

Vore to arkitekter har i de forløbne to måneder arbejdet videre med projektet. Under et møde i forrige uge med den venezianske fredningsmyndighed var det således muligt at fremvis et næsten færdigt projekt vedr. den udvendige istandsættelse, hvor Troels Bruun og hans folk har gjort et meget stort stykke arbejde med at dokumentere samtlige fladers nuværende tilstand og de tiltag der skal gøres i forbindelse med den kommende istandsættelse. Endvidere har ingeniørfirmaet udarbejdet en rapport vedrørende bygningens statiske tilstand, og konklusionen er at tilstanden er god, idet der næppe vil blive behov for de store indgreb. Det vil muligvis vise sig nødvendigt at forstærke nogle af bjælkerne, der hvor de er forankret i murværket. Der kan også være behov for at forstærke nogle af trækbåndene ligesom det sydøstlige hjørne af bygningen muligvis skal forstærkes. Ingeniøren fik tilladelse af fredningsmyndigheden til at foretage supplerende undersøgelser, men overordnet er konklusionen, at der ikke er konstateret alvorlige problemer.

Under mødet drøftede man også Anna Mette Exners foreløbige planer, som i det store og hele ikke mødte indsigelser. Dog er man i fredningsmyndigheden ikke glad for PVK’s ønske om at etablere en skillevæg mellem den lange korridor og køkken/opholdsafdelingen. PVK vil dog gøre en stor indsats for at overvinde disse betænkeligheder, idet dette vil betyde et bedre projekt, hvor der skabes ikke mindst en lydmæssig adskillelse mellem den fælles del af Casa Danese og den del, hvor der skal være mulighed for mere ro.

På baggrund af det seneste møde med fredningsmyndigheden arbejder begge arkitekter nu på at færdiggøre projektet til indsendelse til myndighederne. Det påregnes, at dette arbejde vil være færdigt i løbet af oktober måned. Fredningsmyndigheden har lovet en hurtig behandling, således at vi skulle kunne få tilladelsen inden jul, idet bemærkes, at der formelt er en frist for behandlingen på 4 måneder.

Planen er, at arbejdet sendes i udbud omkring årsskiftet, således at vi skulle have tilbud på arbejderne omkring 1. februar. Arbejdet kan derfor næppe komme i gang før i marts.  Arkitekt og ingeniør skønner at det vil tage 10 til 12 måneder at udføre arbejdet, hvilket indebærer, at Casa Danese vil være lukket frem til foråret 2015, hvor vi håber at kunne åbne det ny renoverede hus.

Det til myndighederne indsendte projekt vil blive fremsendt, så snart det foreligger.

Nivå den 29. september 2013.

Henrik Rée Iversen

Comments are closed.