Statusrapport 5. Instandsættelse af Klosteret

Projektet vedr. istandsættelsen af San Michele klostrets nordvest fløj til brug for et dansk refugium m.v.

Under mit seneste ophold i Venedig er vort projekt desværre løbet ind i nogle uforudsete vanskeligheder, som muligvis kan sætte spørgsmålstegn ved det betimelige i at fortsætte projektet.

Fra den 4. til 20. oktober var der i de to lokale aviser Picolo di Trieste og Il Gazzettino en række stærkt negative artikler om PVK’s aktiviteter på San Michele. Under overskrifter som ”Værelser med gravudsigt” og ”Klubherberget på kirkegården” beskrives vores virksomhed som en maskeret form for det i Venedig så forhadte ”Bed and Breakfast”. Journalisten har fået oversat vores hjemmeside og indholdet gengives rimeligt korrekt om end lidt tendentiøst. Venneforeningen udlægges således som en ladeport, der åbner op for at alle og enhver kan få ophold. Vores priser gengives korrekt og artiklerne er illustreret med diverse billeder fra hjemmesiden. I artiklerne fremhæves det endvidere, at vi ikke har overholdt den indgåede aftale, idet den lovede istandsættelse til 3.4 mio. € nu 8 år efter endnu ikke er påbegyndt. Baggrunden for artiklerne oplyses at være, at diverse beboere på Murano har hæftet sig ved, at Vaporettoen på anfordring lægger til ved Cimetero efter mørkets frembrud for at medtage eller afsætte mærkelige danskere, som har nøgle til porten. Det antydes at danskerne flakker om på kirkegården om natten, ligesom vi anklages for at bryde gravfreden ved at afholde diverse fester. Avisen spørger herefter forskellige Venezianere, hvad de mener om sagen, og alle adspurgte finder det forkasteligt, at slige aktiviteter kan foregå på kirkegården. Sognepræsten ved kirken tager os pænt i forsvar og siger, at alt går korrekt og roligt til, ligesom den danske konsul i Venezia understreger, at istandsættelsen vil blive påbegyndt i begyndelsen af 2014. Kommunen svarer undvigende, idet overborgmesteren Orsoni dog giver udtryk for, at han går ud fra, at danskerne opfører sig korrekt. Debatten fortsættes på Facebook, hvor der ikke levnes de skrækkelige danskere megen ære og en af politikerne fra den højreorienterede opposition Lega Nord fisker i rørt vande og stiller spørgsmål til borgmesteren med krav om at aftalen med PVK opsiges.

 

Jeg havde under mit ophold lejlighed til at tale med flere journalister herunder en fornuftig medarbejder fra Gazzettino, som yderst loyalt og korrekt skrev om vores syn på sagen, og ikke mindst fortæller, at vi nu lukker for at påbegynde istandsættelsen. Jeg havde endvidere lejlighed til en kommentar på RAI 2 i et mere generelt indslag om italienske kirkegårde. Da vi nu har lukket og der derfor ikke kommer flere natlige gæster, havde jeg håbet at sagen dermed var lukket.

 

Desværre er det ikke gået sådan. Tværtimod er den 2. november Alle Helgens Dag, hvor alle italienere valfarter til kirkegården blevet anledning til en fornyet og forstærket angreb mod projektet. Der er således dannet en komite med det formål at forhindre, at danskerne får lov til at gennemføre et projekt, som fra ”et såkaldt kulturinstitut udvikler sig til en form for hotel for danske intellektuelle og andre med særlig kærlighed til Venedig”. Komiteen har startet en underskriftsindsamling mod projektet, der allerede indsamlet ca. 1.500 underskrifter mod projektet. Under den traditionelle messe for de afdøde på Alle Helgens Dag celebrerede patriarken/kardinalen over Venedig Francesco Moraglia traditionen tro messe i klosterkirken på San Michele og citerede en række teologer og kirkefædre herunder Søren Kierkegaard for at nå den konklusion at kirkegården er et sted for bøn og ikke for turister. Selvom der ikke er nogen direkte kritik af det danske projekt, er kardinalens udtalelser ikke overraskende i pressen blevet udlagt som en sådan. Der har således de sidste par dage været flere negative artikler, hvor det sågar i en venstreorienteret avis antydes at ”superrige danske fonde”, som ønsker at investere uden for Danmark er gået ind i projektet, ak ja hvad kan man ikke komme ud for, når først der går politik i en sag.

 

Det voldsomme røre omkring vort projekt, som i høj grad har taget form af et angreb mod kommunen for at afslutte en sådan aftale med Komitéen Pro Venezia Danimarca har også medført negativ omtale af, at der ikke i alle de 8 år aftalen har løbet er blevet påbegyndt en egentlig istandsættelse. Kommunen har ikke villet tage os rigtigt i forsvar, selvom der ikke offentligt har lydt nogen kritik af PVK. Over for mig har den ansvarlige assessor Alessandro Maggioni, dog ikke lagt skjul på, at PVK efter kommunens opfattelse aldrig havde fået en formel tilladelse til at indlogere gæster på klostret mod betaling. Kommunen havde således forstået at der fra PVK’s side kun havde været tale om at stipendiater og medlemmer af komiteen kunne bruge klostret. Mødet endte dog i rimelig fordragelighed og assessoren var enig med mig i, at vi nu bør se fremad og se at finde en løsning. Efter de fortsatte presseangreb tror jeg det bliver svært for kommunen at støtte os, idet bystyret i Venedig er hårdt presset på stort set alle fronter som følge af den økonomiske krise, hvorfor den kendte italienske tilbøjelighed til passivitet, hvorefter det er nemmest ikke at gøre noget, også vil gælde vort projekt.

 

Denne udvikling er så meget desto mere beklagelig som de seneste undersøgelser har vist, at huset er i bedre stand end frygtet, således at det projekt, som nu er færdigt til indlevering til kommunen skulle kunne gennemføres uden større problemer.  Situationen i Venedig vil selvfølgelig blive fulgt så tæt som muligt, og jeg vil hurtigt vende tilbage, så snart der foreligger nyt, idet jeg har ment det rigtigt allerede nu at gøre opmærksom på de opståede problemer.

 

 

Nivå den 3. november 2013.

Henrik Rée Iversen

Comments are closed.