Statusrapport, juni 2015

Præsidiet har, siden der i oktober og november 2013 i den venezianske presse var en række negative artikler om anvendelsen af San Michele klostret til hvad der lidt polemisk er blevet beskrevet som ”Bed and Breakfast med gravudsigt”, haft en række møder med myndighederne i Venedig med henblik på at finde en løsning, således at vi kan få lov til igen at benytte Casa Danese. Kommunen har ikke umiddelbart villet acceptere projektet, men der er nu udarbejdet et ændret projekt, som med installering af 3 gitterdøre sikrer, at Casa Daneses gæster ikke efter lukketid har adgang til kirkegården samtidig med at landgangsbroen for Vaporettoen fortsat vil kunne benyttes.

Det ændrede projekt er drøftet med embedsmændene og fredningsmyndighederne, men skal forelægges den politiske ledelse før end der kan tages endelig stilling. Da Venedig, som følge af bystyrets afgang efter borgmesterens indblanding i en korruptionssag, det sidste år ikke har haft et folkevalgt styre, har sagen været sat i bero. Der afholdes i disse dage nyvalg til bystyret og en ny borgmester forventes at være på plads inden udgangen af juni 2015. PVK vil indlevere det færdige og reviderede projekt til den ny borgmester, så snart han er tiltrådt. Tiden vil vise, hvad han svarer. Meget tyder desværre på, at sagen er gået i hårdknude, og at det derfor langt fra er sikkert, at det vil blive muligt at gennemføre selv det reviderede projekt. Casa Danese er nu lukket, og det vil ikke kunne genåbnes, før end vi har fået tilladelse til istandsættelsen, og denne er gennemført.

Det er således tvivlsomt, om vi får mulighed for at realisere projektet, idet heller ikke PVK er interesseret i at gennemføre et projekt, som møder afgørende lokal modstand. Jfr. flere detaljer i diverse statusrapporter under nyheder

Comments are closed.