Hvem er vi?

Formål og organisation

Komiteen Pro Venezia Danimarca (PVK) er en privat, upolitisk og non-profit selvejende institution med hjemsted i København. Komiteens primære formål er at virke for et dansk bidrag til bevarelse af de kulturelle værdier i Venezia, der uden indsats ved restaurering og bevaringsarbejder står i fare for forfald eller udslettelse.

Med dette mål for øje vil Komiteen arbejde for, at der i Venezia, indrettes et permanent domicil – ”Casa Danese” – til rådighed for danske videnskabsmænd, kunstnere, forskere, studerende, eksperter og håndværkere med tilknytning til, viden om eller særlig interesse for Venezia. Til realiseringen af Casa Danese Projektet har PVK indgået en aftale med Venezias kommune, hvorefter den sydvestlige fløj af San Michele klostret på øen af samme navn stilles vederlagsfrit til rådighed for PVK for en periode på 30 år. PVK skal til gengæld foretage en ind – og udvendig istandsættelse af den pågældende fløj.

Med afsæt i det primære formål vil Komiteens bestræbelser i øvrigt være orienteret mod et dansk venetiansk kulturelt samarbejde. Komiteen vil i sit virke arbejde for at kulturelle, studie- og uddannelsesmæssige aktiviteter vil blive tillagt høj prioritet.

Komiteens arbejde ledes af et præsidium på mindst 5 medlemmer. Præsidiet konstituerer sig med en af dets midte valgt præsident, to vicepræsidenter en sekretær, en kasserer samt efter behov yderligere 1-5 medlemmer.

Præsidiet består af følgende medlemmer:

  • Præsident: Ambassadør Henrik Rée Iversen
  • Vicepræsident: Arkitekt maa Sven Felding
  • Vicepræsident: Ingeniør Francesco Morelli
  • Kasserer: Advokat Ejvind Sandal
  • Arkitekt maa Hans Scheving
  • Arkitekt maa, journalist Dorthe Bendtsen
  • Konsulent Erik Jæger
  • Direktør Peter Langkjær

 

Endvidere deltager forkvinden for vennekredsen Kirsten Toxværd og Generalsekretær Finn Andersen, Det Danske kulturinstitut i præsidiets møder som observatører.